Τις Κυριακές 21/11 & 28/11 μην χάσετε μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ το βιβλίο «Η Θεία Κωμωδία» με έμμετρη μετάφραση από τον Καζαντζάκη

Πόσα έχουν γραφεί, και πόσα άραγε θα γραφούν ακόμη, για την Κωμωδία τού Δάντη; Ο επιγραμματικός χαρακτηρισμός που της απέδωσε ο Βοκάκιος, Θεία, στάθηκε τόσοView More